Frezowanie 4D

SprutCAM X / Funkcje CAM / Frezowanie 4D
PROGRAMUJ W CAM SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

FREZOWANIE 4D

Frezowanie 4 osiowe, najczęściej wykorzystujemy kiedy mamy do dyspozycji dokładaną podzielnicę (4 oś) na maszynę 3-osiową.  Może to być również oś stała, którą już mamy na maszynie.

Obróbki z dodatkową osią, dzielimy na obróbki płynne – czyli takie, gdzie detal zamocowany w np. podzielnicy porusza się podczas obróbki. Taki typ obróbki wymaga od nas posiadania modułu Rotary w SprutCAM.

Obróbka indeksowana, to obróbka która nie wymaga dodatkowego modułu, ale nie mamy dostępu do obróbek z grupy Rotary. Możemy za to ustawić na podzielnicy dany kąt i do obróbki w danym kącie wykorzystać dowolną operację 3-osiową.

PROGRAMUJ W CAM SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

FREZOWANIE 4D

Frezowanie 4 osiowe, najczęściej wykorzystujemy kiedy mamy do dyspozycji dokładaną podzielnicę (4 oś) na maszynę 3-osiową.  Może to być również oś stała, którą już mamy na maszynie.

Obróbki z dodatkową osią, dzielimy na obróbki płynne – czyli takie, gdzie detal zamocowany w np. podzielnicy porusza się podczas obróbki. Taki typ obróbki wymaga od nas posiadania modułu Rotary w SprutCAM.

Obróbka indeksowana, to obróbka która nie wymaga dodatkowego modułu, ale nie mamy dostępu do obróbek z grupy Rotary. Możemy za to ustawić na podzielnicy dany kąt i do obróbki w danym kącie wykorzystać dowolną operację 3-osiową.

Krótko o wybranych operacjach:

null

OBROTOWA STAŁE Z

Operacja oparta na operacji powierzchni 5D i wstępnie skonfigurowana do obróbki obrotowej. Umożliwia obróbkę części typu śruby lub z obrotem korpusu. Strategie sterowania 5 osią są zablokowane.
null

OBROTOWA ZGRUBNA

Obróbka zgrubna to 4-osiowa ścieżka narzędzia, która usuwa materiał obrabianego przedmiotu warstwa po warstwie. Jest podobna do zgrubnej typu stałe Z, z tym wyjątkiem, że warstwy obróbki nie są płaszczyznami, ale walcami wokół osi obrotu.
null

MORFICZNA 4D

Generuje morficzne przejścia między dwoma krzywymi. Możliwe strategie obejmują ścieżki wzdłuż oraz w poprzek krzywych lub spiralnie.

null

POWIERZCHNIE 4D

Działanie tej operacji opiera się na operacji powierzchni 5D i jest wstępnie skonfigurowane do obróbki obrotowej. Strategie sterowania 5 osią są zablokowane.

null

OBROTOWA WYKAŃCZAJĄCA

Operacja wykańczania generująca ścieżkę narzędzia podtrzymująca narzędzie w osi Z z ewentualnym ruchem w osi X.
null

KONTUROWANIE 4D

Operacja oparta na operacji konturowania 5D i przekonfigurowana do obróbki rotacyjnej. Generuje odpowiednią ścieżkę na wskazanej krzywej.

Wśród funkcjonalności FREZOWANIA 4D znajdują się również wszystkie operacje dostępne dla FREZOWANIA 2.5D i 3D!

null

ZGRUBNE STAŁE Z

Operacja zgrubnego stałego Z służy do wstępnej obróbki zgrubnej o złożonym kształcie, które różnią się znacznie od przedmiotu docelowego. Materiał jest TU usuwany za pomocą poziomych przejść narzędzia warstwa po warstwie…

null

WYKAŃCZAJĄCE STAŁE Z

Operacja wykańczające stałe Z daje dobre wyniki podczas obróbki modeli lub ich części, których główne obszary powierzchni są zbliżone do pionu. jeśli przedmiot obrabiany i model ograniczający nie są zdefiniowane, to system wykonuje obróbkę całej dostępnej powierzchni obrabianego modelu…

null

ZGRUBNE WIERSZOWANIE

Wyniki obróbki zgrubnego wierszowania są zwykle bliższe modelowi źródłowemu w porównaniu ze strategią stałego Z wykorzystującą podobne parametry. Ta operacja jest używana do obróbki modeli różniących się znacznie od zdefiniowanego modelu przedmiotu przed obróbką zgrubną oraz do frezowania miękkich materiałów.
null

WYKAŃCZAJĄCE WIERSZOWANIE

Operacja wykańczającego wierszowania przeznaczona jest głównie do obróbki gładkich obszarów powierzchni modelu, a także obszarów zbliżonych do pionowych, których trajektorie przebiegają wzdłuż ścieżki narzędzia. W celu dalszej obróbki innych obszarów lepiej jest zastosować np. Zgrubny stały Z lub inną operację, która pozwoli na stworzenie ścieżki prostopadłej do ścieżki z pierwszej operacji.
null

KONTUROWANIE 3D

Operacja konturowania 3D, przeznaczona jest do wykonywania obróbki wzdłuż dowolnych krzywych przestrzennych. Generuje serię ruchów narzędzia wzdłuż krzywych swobodnej formy. Widok ścieżki narzędzia w płaszczyźnie jest zbliżony do konturu 2D…
null

WIERSZOWANIE OPTYMALNE

Zoptymalizowana ścieżka narzędzia płaszczyzny składa się z dwóch przejść wierszowania wykańczającego leżących we wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Każde przejście obrabia tylko te obszary, w których przedni kąt nachylenia powierzchni mierzony względem kierunku cięcia wynosi 45 stopni lub mniej. Gwarantuje to, że żadna powierzchnia nie jest obrabiana dwukrotnie…
null

STAŁY KROK W BOK

Ścieżka narzędzia  3D Stały krok: rozpoczyna się od krzywych leżących na powierzchni części i wielokrotnie przesuwa je do wewnątrz, aż do zapadnięcia się krzywych. zagwarantowany jest stały skok na całej powierzchni detalu Droga narzędzia jest dobrze przystosowana do szybkiej obróbki złożonych form i modeli rzeźbiarskich…

null

CZYSZCZENIE NAROŻNIKÓW

Operacja przyjmuje średnicę  poprzedniego narzędzia jako parametr i generuje przejścia, w których poprzednie narzędzie pozostawiłoby nieobrobiony materiał. Przejścia są generowane tylko w miejscach, w których narzędzie styka się z powierzchniami obróbkowymi…

null

MORFICZNIE MIEDZY 2 KRZYWYMI

Operacja morficzna generuje ścieżkę narzędzia, która płynnie  pomiędzy dwoma określonymi krzywymi. Dostępne strategie to: Wzdłuż, W poprzek i Spirala. Ścieżka narzędzia pozwala pracować od 3 do 5 osi przy następujących trybach ścieżki narzędzia: 3D, 5D, Do osi obrotowej, Normalnie do powierzchni 5D…
null

HELIKALNA

przydatna przy obróbce elementów cylindrycznych bez podcięć. Operacja ta może wygenerować jednoprzebiegową spiralną ścieżkę dla całego modelu. Jeśli istnieją obszary modelowe, które nie mogą być przetwarzane bez przejścia, zostaną one przetworzone po przetworzeniu bieżącego przejścia. Operacja ta nie kontroluje wysokości przegubu i nie zapewnia równomiernej zmiany wysokości….

Wśród funkcjonalności FREZOWANIA 3D znajdują się również wszystkie operacje dostępne dla FREZOWANIA 2.5D! Niektóre powyższe operacje 3D nie są dostępne w wersji SprutCAM 3x MILL Entry.

null

PLANOWANIE

Operacja frezowania czołowego usuwa naddatek na danej płaszczyźnie poziomej za pomocą różnych strategii: jedno przejście, jednokierunkowa, zygzak, zoptymalizowany zygzak lub spirala.
null

KONTUROWANIE 2.5D

Działa na podobnej zasadzie jak konturowanie 2D.  Główną różnicą między tymi dwoma operacjami jest możliwość zmiany poziomów obróbczych dla każdego konturu osobno…
null

KONTUROWANIE 2D

Operacja obróbki wzdłuż poziomych konturów lub rzutów krzywych na płaszczyźnie poziomej, cylindrze lub kształcie obrotowym. Do tej obróbki można włączyć również interpolację.

null

FAZOWANIE

Jest operacją która pozwoli nam złagodzić ostre krawędzie. Gdy obrabiamy frezem kulistym, system ustawi punkt kontaktowy narzędzia, co jest idealne do gratowania małych faz.

null

OCZYSZCZANIE PŁASZCZYZN

Operacja do obróbki modelu z poziomymi płaszczyznami. Obróbka w tym przypadku składa się z szeregu poziomych przejść narzędzia na różnych kontrolowanych przez użytkownika poziomach…
null

WIERCENIE I GWINTOWANIE

Operacja wiercenia w SprutCAM ma wiele możliwości. Możemy korzystać z wielu “strategii” od standardowego wiercenia, przez wiercenie głębokie, rozwiercanie czy też gwintowanie.
null

KIESZENIOWANIE

Operacja przeznaczona do obróbki 2 i 2.5D kieszeni i wysp, a także do wstępnego usuwania materiału przed operacją grawerowania. Obrabiany model jest tworzony z rzutowania krzywych.
null

GRAWEROWANIE

Operacja przeznaczona do grawerowania po konturze i napisów na płaskich powierzchniach, a także do wykończenia wzdłuż ścian bocznych kieszeni przy użyciu obróbki 2/2.5D.

Operacje FREZOWANIA 2.5D znajdziesz również wśród operacji dostępnych dla FREZOWANIA 3D, 4D i 5D.

SAMOUCZKI I FILMY:

Materiały filmowe związane z funkcjonalnością SprutCAM X
FREZOWANIE 4D

FREZOWANIE 4D - ogólne informacje

Frezowanie 4D to rodzaj obróbki na obrabiarkach CNC (Computer Numerical Control), który łączy w sobie frezowanie 3D z ruchem obrotowym części obrabianej. Oznacza to, że w procesie frezowania 4D obrabiarka może obracać obrabianą część wokół osi czwartej, która jest zwykle ustawiona pionowo lub poziomo.

Dzięki ruchowi obrotowemu, frezarka może frezować po okręgu lub krzywej, co pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych kształtów i detali. W frezowaniu 4D, często stosowane są narzędzia z kątem ataku, które pozwalają na precyzyjne frezowanie trudno dostępnych obszarów.

Proces frezowania 4D zazwyczaj rozpoczyna się od zaprojektowania modelu CAD, a następnie generowania programu CAM, który określa ścieżkę narzędzia w celu wykonania obróbki. Gdy program CAM jest gotowy, operator maszyny CNC wczytuje go do maszyny i umieszcza obrabianą część na stole.

Podczas obróbki, frezarka wykonuje cięcia według zaprogramowanych instrukcji, które definiują położenie, ruch i głębokość cięcia. W trakcie obróbki, część obrabiana jest obracana wokół osi czwartej, co umożliwia frezowanie po krzywej lub okręgu.

Frezowanie 4D jest stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, medycznym, a także w produkcji form wtryskowych, narzędzi i innych produktów, które wymagają precyzyjnego i złożonego frezowania. Dzięki możliwości frezowania po krzywej i okręgu, frezowanie 4D pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych kształtów i detali, co z kolei zwiększa ich funkcjonalność i estetykę.

Czy masz dodatkowe pytania?

Zastanawiasz się czy SprutCAM X będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb? Potrzebujesz konsultacji lub prezentacji możliwości programu CAM? Skontaktuj się z nami:

FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY