Frezowanie 5D

SprutCAM X / Funkcje CAM / Frezowanie 5D
PROGRAMUJ W CAM SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

FREZOWANIE 5D

Obróbka 5 osiowa, to nic innego jak poruszanie się narzędzia tnącego właśnie we wszystkich 5 osiach maszyny. Daje to bardzo duże możliwości przede wszystkim wykonywania detali o bardzo skomplikowanych kształtach.

SprutCAM posiada obszerny zestaw Strategii 5-osiowych.
Wystarczająco dużo, aby rozwiązać każde zadanie obróbki 5-osiowej.

SprutCAM bierze pod uwagę kinematykę maszyny ze wszystkimi jej ograniczeniami podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Symulacja automatycznie rozpoczyna się w tle natychmiast po obliczeniu ścieżki narzędzia. Użytkownik może uniknąć kolizji, które mogą wystąpić, bez konieczności przełączania się do trybu symulacji.

W ten sposób proces programowania CNC jest bardzo usprawniony i zajmuje znacznie mniej czasu; szczególnie do programowania wieloosiowego.

PROGRAMUJ W CAM SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

FREZOWANIE 5D

Obróbka 5 osiowa, to nic innego jak poruszanie się narzędzia tnącego właśnie we wszystkich 5 osiach maszyny. Daje to bardzo duże możliwości przede wszystkim wykonywania detali o bardzo skomplikowanych kształtach.

SprutCAM posiada obszerny zestaw Strategii 5-osiowych.
Wystarczająco dużo, aby rozwiązać każde zadanie obróbki 5-osiowej.

SprutCAM bierze pod uwagę kinematykę maszyny ze wszystkimi jej ograniczeniami podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Symulacja automatycznie rozpoczyna się w tle natychmiast po obliczeniu ścieżki narzędzia. Użytkownik może uniknąć kolizji, które mogą wystąpić, bez konieczności przełączania się do trybu symulacji.

W ten sposób proces programowania CNC jest bardzo usprawniony i zajmuje znacznie mniej czasu; szczególnie do programowania wieloosiowego.

Krótko o wybranych operacjach:

null

POWIERZCHNIE 5D

Operacja frezowania 5D bazująca na powierzchniach

Frezowanie 5D

null

5D WZGLĘDEM SIATKI

Operacja frezowania 5D pozwalająca na planowanie technologii obróbki kształtów i powierzchni siatkowych STL i innych.

null

KONTUROWANIE 5D

Operacja frezowania 5D tworząca ścieżki dopasowane do wskazanych konturów.
null

MORFICZNA 5D

Zaawansowana operacja frezowania 5D morficzna pomiędzy krawędziami z kontrolą ułożenia narzędzia.

Wśród funkcjonalności FREZOWANIA 5D znajdują się również wszystkie operacje dostępne dla FREZOWANIA 4D, 3D i 2.5D!

null

OBROTOWA STAŁE Z

Operacja oparta na operacji powierzchni 5D i wstępnie skonfigurowana do obróbki obrotowej. Umożliwia obróbkę części typu śruby lub z obrotem korpusu. Strategie sterowania 5 osią są zablokowane.
null

OBROTOWA ZGRUBNA

Obróbka zgrubna to 4-osiowa ścieżka narzędzia, która usuwa materiał obrabianego przedmiotu warstwa po warstwie. Jest podobna do zgrubnej typu stałe Z, z tym wyjątkiem, że warstwy obróbki nie są płaszczyznami, ale walcami wokół osi obrotu.
null

MORFICZNA 4D

Generuje morficzne przejścia między dwoma krzywymi. Możliwe strategie obejmują ścieżki wzdłuż oraz w poprzek krzywych lub spiralnie.

null

POWIERZCHNIE 4D

Działanie tej operacji opiera się na operacji powierzchni 5D i jest wstępnie skonfigurowane do obróbki obrotowej. Strategie sterowania 5 osią są zablokowane.

null

OBROTOWA WYKAŃCZAJĄCA

Operacja wykańczania generująca ścieżkę narzędzia podtrzymująca narzędzie w osi Z z ewentualnym ruchem w osi X.
null

KONTUROWANIE 4D

Operacja oparta na operacji konturowania 5D i przekonfigurowana do obróbki rotacyjnej. Generuje odpowiednią ścieżkę na wskazanej krzywej.

Wśród funkcjonalności FREZOWANIA 4D znajdują się również wszystkie operacje dostępne dla FREZOWANIA 2.5D i 3D!

null

ZGRUBNE STAŁE Z

Operacja zgrubnego stałego Z służy do wstępnej obróbki zgrubnej o złożonym kształcie, które różnią się znacznie od przedmiotu docelowego. Materiał jest TU usuwany za pomocą poziomych przejść narzędzia warstwa po warstwie…

null

WYKAŃCZAJĄCE STAŁE Z

Operacja wykańczające stałe Z daje dobre wyniki podczas obróbki modeli lub ich części, których główne obszary powierzchni są zbliżone do pionu. jeśli przedmiot obrabiany i model ograniczający nie są zdefiniowane, to system wykonuje obróbkę całej dostępnej powierzchni obrabianego modelu…

null

ZGRUBNE WIERSZOWANIE

Wyniki obróbki zgrubnego wierszowania są zwykle bliższe modelowi źródłowemu w porównaniu ze strategią stałego Z wykorzystującą podobne parametry. Ta operacja jest używana do obróbki modeli różniących się znacznie od zdefiniowanego modelu przedmiotu przed obróbką zgrubną oraz do frezowania miękkich materiałów.
null

WYKAŃCZAJĄCE WIERSZOWANIE

Operacja wykańczającego wierszowania przeznaczona jest głównie do obróbki gładkich obszarów powierzchni modelu, a także obszarów zbliżonych do pionowych, których trajektorie przebiegają wzdłuż ścieżki narzędzia. W celu dalszej obróbki innych obszarów lepiej jest zastosować np. Zgrubny stały Z lub inną operację, która pozwoli na stworzenie ścieżki prostopadłej do ścieżki z pierwszej operacji.
null

KONTUROWANIE 3D

Operacja konturowania 3D, przeznaczona jest do wykonywania obróbki wzdłuż dowolnych krzywych przestrzennych. Generuje serię ruchów narzędzia wzdłuż krzywych swobodnej formy. Widok ścieżki narzędzia w płaszczyźnie jest zbliżony do konturu 2D…
null

WIERSZOWANIE OPTYMALNE

Zoptymalizowana ścieżka narzędzia płaszczyzny składa się z dwóch przejść wierszowania wykańczającego leżących we wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Każde przejście obrabia tylko te obszary, w których przedni kąt nachylenia powierzchni mierzony względem kierunku cięcia wynosi 45 stopni lub mniej. Gwarantuje to, że żadna powierzchnia nie jest obrabiana dwukrotnie…
null

STAŁY KROK W BOK

Ścieżka narzędzia  3D Stały krok: rozpoczyna się od krzywych leżących na powierzchni części i wielokrotnie przesuwa je do wewnątrz, aż do zapadnięcia się krzywych. zagwarantowany jest stały skok na całej powierzchni detalu Droga narzędzia jest dobrze przystosowana do szybkiej obróbki złożonych form i modeli rzeźbiarskich…

null

CZYSZCZENIE NAROŻNIKÓW

Operacja przyjmuje średnicę  poprzedniego narzędzia jako parametr i generuje przejścia, w których poprzednie narzędzie pozostawiłoby nieobrobiony materiał. Przejścia są generowane tylko w miejscach, w których narzędzie styka się z powierzchniami obróbkowymi…

null

MORFICZNIE MIEDZY 2 KRZYWYMI

Operacja morficzna generuje ścieżkę narzędzia, która płynnie  pomiędzy dwoma określonymi krzywymi. Dostępne strategie to: Wzdłuż, W poprzek i Spirala. Ścieżka narzędzia pozwala pracować od 3 do 5 osi przy następujących trybach ścieżki narzędzia: 3D, 5D, Do osi obrotowej, Normalnie do powierzchni 5D…
null

HELIKALNA

przydatna przy obróbce elementów cylindrycznych bez podcięć. Operacja ta może wygenerować jednoprzebiegową spiralną ścieżkę dla całego modelu. Jeśli istnieją obszary modelowe, które nie mogą być przetwarzane bez przejścia, zostaną one przetworzone po przetworzeniu bieżącego przejścia. Operacja ta nie kontroluje wysokości przegubu i nie zapewnia równomiernej zmiany wysokości….

Wśród funkcjonalności FREZOWANIA 3D znajdują się również wszystkie operacje dostępne dla FREZOWANIA 2.5D!

null

PLANOWANIE

Operacja frezowania czołowego usuwa naddatek na danej płaszczyźnie poziomej za pomocą różnych strategii: jedno przejście, jednokierunkowa, zygzak, zoptymalizowany zygzak lub spirala.
null

KONTUROWANIE 2.5D

Działa na podobnej zasadzie jak konturowanie 2D.  Główną różnicą między tymi dwoma operacjami jest możliwość zmiany poziomów obróbczych dla każdego konturu osobno…
null

KONTUROWANIE 2D

Operacja obróbki wzdłuż poziomych konturów lub rzutów krzywych na płaszczyźnie poziomej, cylindrze lub kształcie obrotowym. Do tej obróbki można włączyć również interpolację.

null

FAZOWANIE

Jest operacją która pozwoli nam złagodzić ostre krawędzie. Gdy obrabiamy frezem kulistym, system ustawi punkt kontaktowy narzędzia, co jest idealne do gratowania małych faz.

null

OCZYSZCZANIE PŁASZCZYZN

Operacja do obróbki modelu z poziomymi płaszczyznami. Obróbka w tym przypadku składa się z szeregu poziomych przejść narzędzia na różnych kontrolowanych przez użytkownika poziomach…
null

WIERCENIE I GWINTOWANIE

Operacja wiercenia w SprutCAM ma wiele możliwości. Możemy korzystać z wielu “strategii” od standardowego wiercenia, przez wiercenie głębokie, rozwiercanie czy też gwintowanie.
null

KIESZENIOWANIE

Operacja przeznaczona do obróbki 2 i 2.5D kieszeni i wysp, a także do wstępnego usuwania materiału przed operacją grawerowania. Obrabiany model jest tworzony z rzutowania krzywych.
null

GRAWEROWANIE

Operacja przeznaczona do grawerowania po konturze i napisów na płaskich powierzchniach, a także do wykończenia wzdłuż ścian bocznych kieszeni przy użyciu obróbki 2/2.5D.

Operacje FREZOWANIA 2.5D znajdziesz również wśród operacji dostępnych dla FREZOWANIA 3D, 4D i 5D.

SAMOUCZKI I FILMY:

Materiały filmowe związane z funkcjonalnością SprutCAM X
FREZOWANIE 5D

FREZOWANIE 5D - ogólne informacje

Frezowanie 5D to zaawansowany proces obróbki na obrabiarkach CNC (Computer Numerical Control), który łączy w sobie frezowanie 4D z możliwością przechylania głowicy frezarki w osi piątej. Oznacza to, że oprócz ruchów w trzech osiach liniowych oraz obrotu części obrabianej wokół osi czwartej, maszyna może przechylać głowicę frezarki w osi piątej, co umożliwia frezowanie pod różnymi kątami.

Dzięki temu procesowi, frezarka może wykonywać cięcia pod różnymi kątami, umożliwiając tworzenie bardziej skomplikowanych kształtów i detali, które są trudne lub niemożliwe do wykonania za pomocą tradycyjnych metod obróbki. Frezowanie 5D znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, medycznym oraz w produkcji narzędzi i form wtryskowych.

Proces frezowania 5D rozpoczyna się od zaprojektowania modelu CAD, a następnie generowania programu CAM, który określa ścieżkę narzędzia oraz kąt przechylenia głowicy w celu wykonania obróbki. Gdy program CAM jest gotowy, operator maszyny CNC wczytuje go do maszyny i umieszcza obrabianą część na stole.

Podczas obróbki, frezarka wykonuje cięcia według zaprogramowanych instrukcji, które definiują położenie, ruch, głębokość cięcia oraz kąt przechylenia głowicy. Dzięki możliwości frezowania pod różnymi kątami, frezowanie 5D pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych kształtów i detali, co z kolei zwiększa ich funkcjonalność i estetykę.

Frezowanie 5D jest jednym z najbardziej zaawansowanych procesów obróbki na obrabiarkach CNC, a jego rozwój jest ciągle w toku. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologiom CAM i CNC, frezowanie 5D umożliwia projektantom i inżynierom tworzenie coraz bardziej złożonych i precyzyjnych produktów, co przekłada się na większą wydajność i innowacyjność w wielu branżach.

Czy masz dodatkowe pytania?

Zastanawiasz się czy SprutCAM X będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb? Potrzebujesz konsultacji lub prezentacji możliwości programu CAM? Skontaktuj się z nami:

FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY