Polityka cookies

SprutCAM X / Polityka cookies

Polityka cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach w Internecie. Zasadniczo pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki na zakupy oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron.

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Możesz jednak wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy skonsultowanie się z sekcją Pomocy przeglądarki lub przejrzenie strony o ciasteczkach, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek.

Polityka prywatności

1. Administrator Danych Osobowych

1. Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma NewTech Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, NIP: 925-19-27-868, REGON: 978035337, KRS 0000157748.

2. Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR/RODO), a poniższa klauzula dostarczy informacji o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, celach oraz sposobach przetwarzania.

2. Jak gromadzimy dane

1. Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane poprzez formularz kontaktowy na jednej ze stron internetowych: www.newtechsolutions.pl, www.sprutcamrobot.pl, www.sprutcam.pl.

2. Dane są gromadzone, gdy korzystasz z wyżej wymienionych serwisów internetowych.

3. Dane mogą też być uzyskane od osób trzecich, na przykład od pracodawców, w imieniu których działa osoba, innych użytkowników, którzy kontaktują się z nami w związku z realizowanymi zleceniami.

4. Dane mogą pochodzić również z ogólnodostępnych źródeł, np. ze stron publikowanych w Internecie.

3. Dlaczego gromadzimy dane

1. Gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane do następujących celów:

– Monitorowanie i utrzymanie serwisów wymienionych w punkcie 2.1.
– Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem danego serwisu.
– Kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
– Zamieszczanie opinii użytkownika.
– Marketingowych.
– Przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje).
– Prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej.
– Rozliczeń, monitorowania płatności oraz w celu windykacji należności.
– Do dochodzenia roszczeń związanych z nierozliczonymi transakcjami.

4. Jakie dane gromadzimy

1. Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych. Mogą one obejmować:

– imię i nazwisko,
– dane kontaktowe (adres e-mail, stanowisko, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
– dane firmy (nazwa firmy, NIP, status płatnika VAT EU, kraj),
– numery kluczy identyfikujących licencje (numer seryjny),
– nazwa użytkownika,
– informacje o dokonanych transakcjach (daty, czas, rodzaj transakcji, szczegóły dotyczące transakcji),
– informacje o udzielonych zgodach, akceptacjach,
– informacjach pobierane przez pliki cookies o sposobie poruszania się po stronie, produktach dodawanych do koszyka,
– zgłoszenia przyjęte od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),
– data i treść korespondencji otrzymanej od użytkownika,
– numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO/GDPR), a przetwarzanie jest oparte na następujących przepisach:

2. Wykorzystujemy twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne:

– w celu realizacji zawartej umowy o pracę pomiędzy tobą a nami lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b GDPR),
– w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z Art. 6 (1) c lub Art. 9(2) b GDPR. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:

– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f GDPR),
– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f GDPR.

3. Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam (wyraźnej) zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a Rozporządzenia).

4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

6. Potencjalni odbiorcy i transfery międzynarodowe

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom.

2. Do potencjalnych kategorii odbiorców mogą należeć:

– Dostawcy licencji oprogramowania dystrybułowanego przez NewTech Solutions Sp. zo.o.
– Organy nadzorcze i podatkowe.
– Nasi partnerzy, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy.
– Dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych.
– Inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
– Podmioty współpracujące i powiązane z NewTech Solutions Sp. z o.o.

3. W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony twoich danych osobowych wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony adekwatny do poziomu ochrony danych w Unii Europejskiej.

4. Zastosowane zabezpieczenia obejmują Standardowe Klauzule Umowne wydane przez Komisję Europejską.

7. Okres przechowywania

1. Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

8. Obowiązek przekazania danych osobowych

1. Twoje dane osobowe są wymagane do zawarcia umowy i świadczenia usług.

2. Bez przetwarzania danych osobowych nie możemy zawrzeć z tobą umowy lub możesz nie być w stanie korzystać z konkretnych usług.

9. Przysługujące prawa

1. Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

2. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

3. Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

10. Dane kontaktowe

1. W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: info@newtechsolutions.pl.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

programowanie cnc