Posts Tagged
‘Nakładanie 3D’

SprutCAM X / Nakładanie 3D
Nowość w obliczaniu ścieżki narzędzia w operacji Nakładania 5D W tej aktualizacji dodaliśmy nową opcję modelu bryłowego dla operacji Nakładania 5D. Działa ona tylko wtedy, gdy część jest wczytana jako model bryłowy 3D. Jeśli jest włączona, SprutCAM X automatycznie sortuje przejścia według ścian wewnętrznych i zewnętrznych, w zależności od parametru Nakładka po stronie. Na przykład pierwsze [...]