Frezowanie 3D

SprutCAM X / Funkcje CAM / Frezowanie 3D
PROGRAMUJ W CAM SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

FREZOWANIE CAM 3D

Frezowanie CAM na CNC na podstawie kodu NC z oprogramowania SprutCAM X.
Wykonuj optymalne frezowanie CAM na CNC!

W operacjach frezowania 3D znajdziesz wiele strategii, które zoptymalizują technologię wykonania części na maszynie CNC. Na wstępie uzyskujesz ścieżkę narzędzia, którą możesz zaakceptować lub zmienić.

Usuń szybko materiał dzięki nowej strategii „adaptacyjnej”, która zapewnia również lepszą żywotność narzędzia. Operacje szybkościowe wykorzystujemy przede wszystkim podczas Frezowania 3D.

Kompleksowe strategie wykańczania ścieżki narzędzia, w tym stały krok 3D i morficzna – pomogą Ci uzyskać pożądana jakość wykończenia powierzchni. Obrabiaj kilka części jednocześnie, twórz szablony, optymalizuj wymianę narzędzi dzięki SprutCAM X!

PROGRAMUJ W CAM SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

FREZOWANIE 3D

Frezowanie CAM na CNC na podstawie kodu NC z oprogramowania SprutCAM X. Wykonuj optymalne frezowanie CAM na CNC!

W operacjach frezowania 3D znajdziesz wiele strategii, które zoptymalizują technologię wykonania części na maszynie CNC. Na wstępie uzyskujesz ścieżkę narzędzia, którą możesz zaakceptować lub zmienić.

Usuń szybko materiał dzięki nowej strategii „adaptacyjnej”, która zapewnia również lepszą żywotność narzędzia. Operacje szybkościowe wykorzystujemy przede wszystkim podczas Frezowania 3D.

Kompleksowe strategie wykańczania ścieżki narzędzia, w tym stały krok 3D i morficzna – pomogą Ci uzyskać pożądana jakość wykończenia powierzchni. Obrabiaj kilka części jednocześnie, twórz szablony, optymalizuj wymianę narzędzi dzięki SprutCAM X!

Frezowanie CAM na CNC. Krótko o wybranych operacjach:

null

ZGRUBNE STAŁE Z

Operacja frezowania CAM –  zgrubnego stałego Z służy do wstępnej obróbki zgrubnej o złożonym kształcie, które różnią się znacznie od przedmiotu docelowego. Materiał jest  usuwany za pomocą poziomych przejść narzędzia warstwa po warstwie…

Frezowanie CAM

null

WYKAŃCZAJĄCE STAŁE Z

Operacja wykańczające stałe Z daje dobre wyniki podczas obróbki modeli lub ich części, których główne obszary powierzchni są zbliżone do pionu. jeśli przedmiot obrabiany i model ograniczający nie są zdefiniowane, to system wykonuje obróbkę całej dostępnej powierzchni obrabianego modelu…

Frezowanie CAM

null

ZGRUBNE WIERSZOWANIE

Wyniki obróbki zgrubnego wierszowania są zwykle bliższe modelowi źródłowemu w porównaniu ze strategią stałego Z wykorzystującą podobne parametry. Ta operacja jest używana do obróbki modeli różniących się znacznie od zdefiniowanego modelu przedmiotu przed obróbką zgrubną oraz do frezowania miękkich materiałów.
null

WYKAŃCZAJĄCE WIERSZOWANIE

Operacja frezowania CAM – wykańczającego wierszowania przeznaczona jest głównie do obróbki gładkich obszarów powierzchni modelu, a także obszarów zbliżonych do pionowych, których trajektorie przebiegają wzdłuż ścieżki narzędzia. W celu dalszej obróbki innych obszarów lepiej jest zastosować np. Zgrubny stały Z lub inną operację, która pozwoli na stworzenie ścieżki prostopadłej do ścieżki z pierwszej operacji.
null

KONTUROWANIE 3D

Operacja konturowania 3D, przeznaczona jest do wykonywania obróbki wzdłuż dowolnych krzywych przestrzennych. Generuje serię ruchów narzędzia wzdłuż krzywych swobodnej formy. Widok ścieżki narzędzia w płaszczyźnie jest zbliżony do konturu 2D…
null

WIERSZOWANIE OPTYMALNE

Zoptymalizowana ścieżka narzędzia płaszczyzny składa się z dwóch przejść wierszowania wykańczającego leżących we wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Każde przejście obrabia tylko te obszary, w których przedni kąt nachylenia powierzchni mierzony względem kierunku cięcia wynosi 45 stopni lub mniej. Gwarantuje to, że żadna powierzchnia nie jest obrabiana dwukrotnie…
null

STAŁY KROK W BOK

Ścieżka narzędzia frezowania CAM – 3D Stały krok: rozpoczyna się od krzywych leżących na powierzchni części i wielokrotnie przesuwa je do wewnątrz, aż do zapadnięcia się krzywych. zagwarantowany jest stały skok na całej powierzchni detalu Droga narzędzia jest dobrze przystosowana do szybkiej obróbki złożonych form i modeli rzeźbiarskich…

Frezowanie CNC

null

CZYSZCZENIE NAROŻNIKÓW

Operacja przyjmuje średnicę  poprzedniego narzędzia jako parametr i generuje przejścia, w których poprzednie narzędzie pozostawiłoby nieobrobiony materiał. Przejścia są generowane tylko w miejscach, w których narzędzie styka się z powierzchniami obróbkowymi…

Frezowanie CAM

null

MORFICZNIE MIEDZY 2 KRZYWYMI

Operacja morficzna generuje ścieżkę narzędzia, która płynnie  pomiędzy dwoma określonymi krzywymi. Dostępne strategie to: Wzdłuż, W poprzek i Spirala. Ścieżka narzędzia pozwala pracować od 3 do 5 osi przy następujących trybach ścieżki narzędzia: 3D, 5D, Do osi obrotowej, Normalnie do powierzchni 5D…
null

HELIKALNA

przydatna przy obróbce elementów cylindrycznych bez podcięć. Operacja ta może wygenerować jednoprzebiegową spiralną ścieżkę dla całego modelu. Jeśli istnieją obszary modelowe, które nie mogą być przetwarzane bez przejścia, zostaną one przetworzone po przetworzeniu bieżącego przejścia. Operacja ta nie kontroluje wysokości przegubu i nie zapewnia równomiernej zmiany wysokości….

Wśród funkcjonalności FREZOWANIA CAM 3D znajdują się również wszystkie operacje dostępne dla FREZOWANIA 2.5D! Niektóre powyższe operacje 3D nie są dostępne w wersji SprutCAM 3x MILL Entry.

Frezowanie CAM 3D na CNC – wszystkie 3-osiowe strategie ścieżki narzędzia są dostępne dla 4-osiowej obróbki indeksowej. Program CAM ma również odpowiednie strategie obróbki 3+2D (5-osiowej indeksowanej). Przeczytaj więcej na stronach: NewTechSolutions.pl i SprutCAM.com

null

PLANOWANIE

Operacja frezowania CAM – frezowania czołowego usuwa naddatek na danej płaszczyźnie poziomej za pomocą różnych strategii: jedno przejście, jednokierunkowa, zygzak, zoptymalizowany zygzak lub spirala.
null

KONTUROWANIE 2.5D

Działa na podobnej zasadzie jak konturowanie 2D.  Główną różnicą między tymi dwoma operacjami jest możliwość zmiany poziomów obróbczych dla każdego konturu osobno…
null

KONTUROWANIE 2D

Operacja obróbki wzdłuż poziomych konturów lub rzutów krzywych na płaszczyźnie poziomej, cylindrze lub kształcie obrotowym. Do tej obróbki można włączyć również interpolację.

null

FAZOWANIE

Jest operacją która pozwoli nam złagodzić ostre krawędzie. Gdy obrabiamy frezem kulistym, system ustawi punkt kontaktowy narzędzia, co jest idealne do gratowania małych faz.

null

OCZYSZCZANIE PŁASZCZYZN

Operacja frezowania CAM do obróbki modelu z poziomymi płaszczyznami. Obróbka w tym przypadku składa się z szeregu poziomych przejść narzędzia na różnych kontrolowanych przez użytkownika poziomach…
null

WIERCENIE I GWINTOWANIE

Operacja wiercenia w SprutCAM ma wiele możliwości. Możemy korzystać z wielu “strategii” od standardowego wiercenia, przez wiercenie głębokie, rozwiercanie czy też gwintowanie.
null

KIESZENIOWANIE

Operacja przeznaczona do obróbki 2 i 2.5D kieszeni i wysp, a także do wstępnego usuwania materiału przed operacją grawerowania. Obrabiany model jest tworzony z rzutowania krzywych.
null

GRAWEROWANIE

Operacja frezowania CAM przeznaczona do grawerowania po konturze i napisów na płaskich powierzchniach, a także do wykończenia wzdłuż ścian bocznych kieszeni przy użyciu obróbki 2/2.5D.

Operacje FREZOWANIA 2.5D znajdziesz również wśród operacji dostępnych dla FREZOWANIA CAM 3D. Poczytaj o frezowaniu CAM 2.5D [KLIK]

SAMOUCZKI I FILMY:

Materiały filmowe związane z frezowaniem CAM w SprutCAM X
FREZOWANIE CAM

FREZOWANIE CAM - ogólne informacje

Frezowanie CAM to proces tworzenia programów CNC (Computer Numerical Control) za pomocą oprogramowania CAM (Computer Aided Manufacturing) do sterowania obrabiarką CNC podczas frezowania.

Proces frezowania CAM rozpoczyna się od zaprojektowania części lub produktu w oprogramowaniu CAD (Computer Aided Design). Następnie projekt ten jest importowany do oprogramowania CAM, gdzie generowany jest program CNC, który steruje ruchem obrabiarki CNC, takiej jak frezarka.

Program CAM zawiera informacje o narzędziach, rodzajach obróbki, głębokościach cięcia oraz ruchach osi obrabiarki, które są potrzebne do wykonania danej części lub produktu. Oprogramowanie CAM generuje kod NC (Numerical Control), który jest wysyłany do maszyny CNC, a następnie wykonuje się frezowanie na obrabianym elemencie.

Frezowanie CAM pozwala na wytwarzanie produktów o złożonej geometrii i wysokiej precyzji z różnych materiałów, takich jak drewno, metal, tworzywa sztuczne i wiele innych. Możliwość generowania programów CNC za pomocą oprogramowania CAM umożliwia projektantom i inżynierom tworzenie kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań produkcyjnych, które pozwalają na szybsze i bardziej efektywne wytwarzanie produktów.

Wraz z rozwojem technologii CAM, oprogramowanie to stało się coraz bardziej zaawansowane, umożliwiając automatyzację wielu procesów produkcyjnych, a także optymalizację wydajności obrabiarek CNC.

Czy masz dodatkowe pytania?

Zastanawiasz się czy SprutCAM X będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb? Potrzebujesz konsultacji lub prezentacji możliwości programu CAM? Skontaktuj się z nami:

FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY